آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

اصطلاحات
Turn a deaf ear to something = be unwilling to listen to what someone is saying or asking.
(یک گوشش در و یکی دیگه دروازه)

You can't have it both ways = used to say that someone should choose only one way of doing things, instead of wanting advantages from both of two possible actions.
(نمی تونی هر دو تاشو با هم داشته باشی)

Be out to lunch = behaving in a strange and crazy way.
(رفتار عجیب و دیوانه وار داشتن)

[ چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 14:53 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات