آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

7 secret
7secrets of success

I found the answers in my room

Roof said : Aim high
Fan said : Be cool
Clock said : Every min. is precious
Mirror said : Reflect before you act
Window said : See the world
Calendar said : Be up to date
Door said : Push hard to achieve your goal

[ یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1390 ] [ 11:00 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات