آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

ساختار جملات را ویرایش کنید

الف ) ساختار جملات ساده


جمله ی ساده جمله ای است که فقط از یک بند تشکیل شده است. در این جملات دو نوع خطا ممکن است اتفاق بیفتد :


 

۱. عبارت بدون فاعل یا فعل باشد.


Every day is necessary to sign in ‎and sign out*.

His recommendation about the project*.


۲. عبارت بوسیله ی حرف ربط عبارت پیرو آغاز شده باشد.


When the storm with thunder and lightning will leave the area*.

How the driver of the car managed to avoid an accident*.


ب) ساختار جمله ی مرکب


جمله ی مشتق جمله ای است که بیشتر از یک عبارت اصلی دارد. عبارات اصلی در جملات مرکب را می توان با حرف ربط همپایه (and, but, so, or yet) و کاما و نقطه ویرگول (;) به هم متصل کرد.


Tom drove too fast. He got a ticket for speeding.
Tom drove too fast, so he got a ticket for speeding.
Tom drove too fast; he got a ticket for speeding.


جمله ی اولی مرکب نیست. جمله ی دوم بوسیله ی حرف ربط هم پایه so و کاما به یکدیگر متصل شده اند. در جمله ی سومی دو عبارت توسط نقطه ویرگول به هم وصل شده اند.


از adverb transitions می توان در جملات مشتق استفاده کرد و باید به خاطر داشته باشیم که آنها جزو حروف ربط نیستند و همراه آنها میتوان از نقطه ویرگول و کاما استفاده کرد.


Tom drove too fast. As a result , he got a ticket for speeding.
Tom drove too fast, and he got a ticket for speeding.
Tom drove too fast; As a result , he got a ticket for speeding.


جمله ی اول با اینکه از as a result استفاده کرده اما مرکب نیست. جمله ی دوم از حرف ربط همپایه ی and و کاما استفاده کرده و جمله مرکب است. جمله ی سوم هم مرکب است.


ج ) ساختار جملات مشتق


جمله ی مشتق جمله ای است که یک عبارت پایه و یک عبارت پیرو دارد. عبارات قیدی؛ صفتی؛ اسمی همگی جزو عبارات پیرو هستند.


They do not understand (what i said). /noun clause
The professor (who wrote the book) is giving the lectures. /adjective clause
Final grades will be available (after the semester ends.) /adverb clause


دو اشتباه زیر در جملات مشتق بسیار رایج هستند :


۱. بعد از عبارات صفتی؛ فاعل استفاده میشود.


The movie (that we saw last night) it* was really funny.


۲. بعد از عبارات اسمی؛ فاعل استفاده میشود.


(what she told me yesterday) it* was quite confusing.


 

[ دوشنبه 9 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 15:39 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات