آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

نوشتن پاراگراف مقدمه

هدف از نوشتن مقدمه جلب خواننده به موضوع شماست. بعد از اتمام مقدمه؛ خواننده باید برای خواندن ادامه مقاله مشتاق باشد.

برای جلب توجه خواننده به مقاله ی خود؛ در مقدمه اطلاعات پس زمینه ای خود را با موضوع پیوند دهید.


مقدمه را با گزاره هایی تمام کنید که به خواننده نشان میدهد؛ چگونه ‏ادامه ی مقاله مرتب خواهد شد.

Essay Topic :

Do you agree or disagree with the following statement?

To succeed, you should focus more on cooperation than on competition.

Support your response with specific examples.

Introduction

As a student in the university, i find that, while on many occasions it is beneficial to cooperate with other students for the top grades in the courses i take. The following two situations from my university studies indicate the importance of competition to a student in my position

[ پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 12:49 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات